Bilbordi

Bilbordi su najčešći način oglašavanja. Veličina štampe je skoro neograničena. Priprema štampe može biti vaša ili naša, a rok isporuke je vrlo kratak (24-48 sati) i to od trenutka kada dobijemo pripremu.U zavisnosti od osvetljenja mogu biti prosvetljeni i osvetljeni.

ŠTAMPA se vrši sa stabilnim UV bojama i materijalima tako da zadržavaju izgled i nakon višemesečne eksploatacije u svim vremenskim uslovima.

Frontlight (ceradno platno) za plakate i osvetljenje sa prednje strane
Backlight (ceradno platno) za plakate i osvetljenje sa zadnje strane
Blueback (vodootporni bilbord papir) za kratkotrajne plakate, 1-3 meseca.
PVC folija za dugotrajne plakate, do 2 godine.

Priprema štampe za ovu vrstu grafike je vrlo osetljiv posao koji zahteva specifična znanja o obradi fotografije, dizajnerska znanja, kao i znanja iz područja marketinga. Ukoliko ovaj posao prepustite nestručnoj osobi, vaš bilbord bi mogao biti “prenatrpan” suvišnim informacijama koje niko neće zapamtiti. Raspon i modovi boja bi mogli biti sasvim neusklađeni, grafički sadržaj neprimeren, čime će vaš bilbord biti nedovoljno efikasan.

Zato vam preporučujemo da pripremu štampe za bilbord poverite osobi koja je dokazan stručnjak u toj vrsti posla. Ukoliko niste u mogućnosti naći takvu osobu, tada pripremu bilborda prepustite nama.